Foresattes klagerett

Det er forskjell på det å ikke være helt fornøyd med noe og det å mene at skolen har fattet et enkeltvedtak som handler om ditt barns rettigheter, og som du mener ikke er bra for barnet.

Det aller beste er om skolen, eleven og foreldrene sammen klarer å finne løsninger, men av og til kan det likevel være nødvendig å sende en formell klage:

  • klage på noe du er misfornøyd med
  • klage på brudd på opplæringsloven/friskoleloven eller enkeltvedtak
  • klage på skolemiljøet.

På nettsidene til Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) finner du veiledning på hvordan du går fram i de enkelte tilfeller og hvilken klageinstans du skal henvende deg til (rektor, Statsforvalteren, Utdanningsdirektoratet eller Sivilombudsmannen): http://www.fug.no/klager.475758.no.html

Prosedyre for klage på vurdering og eksamenskarakterer finner du på UDIR sine nettsider: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/forskrift-til-opplaringslova/#fid141803 Søk derfra til kapittel 5: Klage på vurdering. Klage på karakter til skriftlig eksamen finner du i § 5-9 og klage på karakter ved muntlig eksamen finner du i § 5-10.