Foresattes klagerett

Det er forskjell på det å ikke være helt fornøyd med noe og det å mene at skolen for eksempel har fattet et enkeltvedtak som handler om ditt barns rettigheter, som du mener ikke er bra for barnet.

Det aller beste er om skolen, eleven og foreldrene sammen klarer å finne løsninger, men av og til kan det likevel være nødvendig å sende en formell klage.

Du kan for eksempel klage på:

  • skoleplass
  • standpunktkarakterer
  • eksamenskarakterer
  • spesialundervisning

at skolen ikke utfører sin plikt til å gi elevene et trygt miljø

Utdypende informasjon om klagerett finner du på Udir sine nettsider.

Prosedyre for klage på standpunkt- og eksamenskarakterer finner også du på Lovdata sine nettsider. Klage på karakter til skriftlig eksamen finner du i § 5-9 og klage på karakter ved muntlig eksamen finner du i § 5-10.

 

Varsel

Varsel til rektor rektor@ekrehagen.no – Dersom en som arbeider ved skolen har krenket en elev

Varsel til styreleder tom.angelsen@ekrehagen.no – Dersom en i skoleledelsen har krenket en elev