SFO Ekrehagen skole

Kontaktinformasjon

SFO-personalet er tilgjengelig for praktiske spørsmål og små avklaringer i hverdagen. SFO-mobilen brukes også gjerne til beskjed-giving. Dersom det er litt større saker dere ønsker å få svar på eller trenger å informere om, tar dere kontakt med SFO-leder via Visma Min Skole.

SFO-leder: Line Edvardsen

SFO-telefon: 944 86 205

Line Edvardsen

Lærer og SFO-leder

Åpningstider

Skoleåret 2023-2024
SFO har ordinær åpningstid 07:30 – 16:30, med unntak av
– Romjulen kl. 08:30-14:30
– Onsdag i påskeuka kl. 07:30-12:30
I tillegg til helligdager er SFO stengt i hele juli, julaften og nyttårsaften.
De SFO-ansatte har også to planleggingsdager i august hvor SFO er stengt.
I skoleferier holder SFO åpen dersom det er to eller flere barn påmeldt.

Oversikt over SFO på fridager skoleåret 2023-2024

  • Første åpningsdag etter sommerferien er mandag 1. august
  • SFO er stengt pga planleggingsdager 17. og 18. august
  • SFO er åpen i høstferien (2.-6. oktober)
  • SFO er åpen mandag 13. november
  • Siste åpningsdag før jul er fredag 22. desember
  • I romjulen er åpningstiden kl 08.30–14.30 (gjelder onsdag 27., torsdag 28., fredag 29.12)
  • Første åpningsdag etter jul er tirsdag 2. januar
  • SFO er åpen i vinterferien (26. februar –1. mars)
  • SFO er åpen i påskeuken fra 25.–27. mars (redusert åpningstid onsdag 27. mars, kl 07.30-12.30)
  • Siste åpningsdag før sommerferien er fredag 28. juni

Priser og plass-størrelser

Fulltidsplass – 2200 kr
Halvtidsplass (9 t/u) – 1400 kr
Vente på søsken (ca 2 t/u) – 400 kr

Halvtidsplass innebærer 9 timer i uken etter avtale med SFO-leder, samt gjennomsnittlig 6 timer pr dag når SFO er åpen i skoleferier. Avtale om benyttelse av halvtidsplass gjøres via Visma min skole.

Vente på søsken er et tilbud til de barna som har behov for tilsyn kun mens de venter på at eldre søsken skal avslutte skoledagen.

Praktisk informasjon SFO

Henting og bringing

SFO åpner kl 07.30. Da går barna som regel inn. Dersom barnet kommer til SFO etter kl 08.10 på skoledager, trenger de ikke kle av seg ytterklær. SFO-barna skal nemlig være ute det siste kvarteret før skolestart.
SFO stenger kl 16.30. Gi alltid beskjed til en voksen om at barnet er hentet.

Tilvenning

Vi har ikke en fast plan for tilvenning for nye barn på SFO. Dette lar vi være fleksibelt, da ulike barn har ulike behov. Hovedregelen er at foresatte følger barnet til SFO første dag, og derfra avtaler foresatte og SFO-ansatte hvordan tilvenningen for hvert enkelt barn blir.

Måltid

SFO serverer 1 måltid pr. dag rundt kl 14. Dette måltidet er ment som et mellommåltid. Hva som blir servert varierer fra dag til dag. Det varierer mellom brødmåltider og varme måltider. Tentativ meny for hver måned publiseres på hjemmesida, men det kan forekomme endringer underveis.
I skoleferiene er SFO-dagen lang. SFO serverer 1 måltid og barna trenger derfor å ha med seg 1 måltid, slik de har på skoledager.

Klær

SFO er mye ute. For at dette skal bli en positiv opplevelse for barna er det viktig at de til enhver tid har tilstrekkelig med klær, både inneklær og uteklær. Ha alltid tilgjengelig klær og sko etter været! Uhell kan skje, så et helt skift med inneklær er anbefalt å ha.

SFO i skoleferier

I skoleferiene blir det naturlig nok endringer i rutiner og aktiviteter på SFO. SFO-leder ber i god tid om tilbakemelding via Visma Min Skole om hvilke barn vi kan forvente i hver enkelt ferie. Dersom dere av ulike årsaker trenger å gjøre endringer i løpet av feriedagene, må denne endringen meldes fra om direkte til SFO-telefonen for å være sikker på at beskjeden kommer frem.
Vi ønsker at barna ankommer SFO innen kl 10 i skoleferiene, da vi noen ganger drar på utflukter.

Aktiviteter og opplegg

SFO skal være et sted der det enkelte barn opplever seg trygg. Vi har særlig fokus på barnets opplevelse av inkludering og trivsel. SFO ønsker å legge til rette for at barna i stor grad får velge aktiviteter og lek i SFO-tiden. Vi har derfor få faste, planlagte aktivitetsgrupper. Vårt mål er å være aktivt til stede i barnas lek, der vi veileder og støtter det sosiale samspillet.

SFO Ekrehagen skole
SFO Ekrehagen skole - spennende aktiviteter
SFO Ekrehagen skole, på dessa
Moro på dessa med såpebobler i lufta