Info om helsesykepleier:

Monica Johansen

Tlf: 48 17 10 77

E-post: monica.johansen2@tromso.kommune.no

Til stede ved skolen torsdager kl 09.00-14.00

Årshjul for skolehelsetjenesten (pdf) »