Rektor
Adelinn Fønnebø

Telefon:
Tlf: 77 75 39 00

SFO-telefon
Tlf: 94 48 62 05

Epost:
Benytt kontaktskjema

Adresse:
Ekrehagen skole
Dramsveien 530
9014 Tromsø

Ta kontakt:

Fornavn
Etternavn
Hva gjelder henvendelsen?
Bekreft at du er en person.

Finn oss på kartet