Engelsk temauke 2009

I uke seks ble det satt ekstra fokus på engelskfaget. Dette ble i hovedsak gjort på en halv times lang morgensamling hver dag den uken, i gymsalen, der vi startet et par «singspiration-songs» sammen. I tillegg fikk alle lære litt om ulike ordklasser gjennom en sketsj-seire av elever i 9. og 10. klasse kalt «Kingdom…