Litt himmel på jord med 1. til 4. klassingene

Elevene i 1. til 4. trinn fylte opp podiet på gudstjenesten i Adventkirken 26. februar, og kirkesalen var fullsatt. Gudstjenestens tema var «Himmelen», som elevene formidlet gjennom mye sang, dramatisering, deklamasjon av egne dikt og musikkinnslag fra enkeltelever. Pastor i Adventkirken i Tromsø, Tom Angelsen, holdt en andakt som formidlet at om vi lar Gud bruke oss her på jorda, kan det bli litt himmel her også. Les videre og se bilder og filmklipp fra elevenes bidrag samt pastorens andakt.