Vis mot!

Modig. Uredd. Dristig. Vågal. Mange ord kan brukes om det som har vært månedens verdi på skolen. Gjennom plakater på veggene og andakter i klassene har vi løftet fram mot som noe viktig.

Månedens verdi – tro

I dag ble månedens verdi presentert av 1. og 2. klasse i en stilfull andakt i gymsalen. Elevene sang og leste Bibelvers for resten av skolen. I hele november skal vi arbeide med temaet tro gjennom andakter i klasserommene. 1. og 2. klasse har laget plakater om temaet, som skal henge i gangene på skolen.

Gnistrende innsats av 9. og 10. på Gudstjeneste om integritet

Lørdag (sabbaten) 21. februar var de fleste 9. og 10. klassingene til stede i Adventkirken i Tromsø for å bidra i Gudstjenesten der. Elevene belyste temaet «integritet» gjennom sang og musikk, teknikkstyring, dramatisering og innlegg. Alle elevene er to ganger i året engasjert i å planlegge og gjennomføre deltakelse ved Gudstjenester i Adventkirken i Tromsø som en del av opplæringa. Se bildene her.