Vis mot!

Modig. Uredd. Dristig. Vågal. Mange ord kan brukes om det som har vært månedens verdi på skolen. Gjennom plakater på veggene og andakter i klassene har vi løftet fram mot som noe viktig.

Månedens verdi – tro

I dag ble månedens verdi presentert av 1. og 2. klasse i en stilfull andakt i gymsalen. Elevene sang og leste Bibelvers for resten av skolen. I hele november skal vi arbeide med temaet tro gjennom andakter i klasserommene. 1. og 2. klasse har laget plakater om temaet, som skal henge i gangene på skolen.

Månedens verdi – respekt

I dag ble månedens verdi presentert av 7. og 8. klasse på felles andakt i gymsalen. Skolen har i år startet med en verdikalender. Vi skal jobbe med én verdi hver måned og i oktober er det respekt som er verdien vi setter fokus på.