Fellesskapet opphever tyngdeloven

Månedens verdi på skolen i desember er Fellesskap. 7. og 8. klasse med lærere satte det hele i gang med en inspirerende andakt for hele skolen. Kombinasjonen med adventen ble veldig stemningfull, men hadde også en fin sammenheng med tema. I samlingen fikk de fram at fellesskap er noe sterkt og viktig. Lystenningen ble et…

Vis mot!

Modig. Uredd. Dristig. Vågal. Mange ord kan brukes om det som har vært månedens verdi på skolen. Gjennom plakater på veggene og andakter i klassene har vi løftet fram mot som noe viktig.