GudstjenesteNyheter

29. november deltok denne flotte gjengen i 3. og 4. klasse på gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø. Gjennom sang, lesning av tekster, ledelse og bønn, bidro klassen fra Ekrehagen skole til en flott gudstjenesteopplevelse til inspirasjon og glede for den fullsatte kirkesalen.

Gudstj_3&4_nov