innsamling_08_small.jpgElevene gjorde en formidabel innsats i dør-til-dør aksjonen mandag til onsdag denne uken. Foreldre har stilt opp og gitt av sin tid og ressurser på kveldene som sjåfører og servert boller og kakao. Når man tenker på hvor stor betydning pengene får for mange mennesker i Sør-Øst Asia i det forebyggende arbeid mot menneskehandel, får man lyst til å gi av seg selv for å gjøre verden til et litt bedre sted, ett liv av gangen, som mottoet til ADRA lyder.

Ny dagsrekord

Totalt innsamlet beløp på de tre aksjonsdagene ble 94 044,50. Tusen takk til gavmilde tromsøværinger! Onsdagen ble det faktisk satt ny dagsrekord på hele 44.648,00 kroner. Vi er sikre på at ADRA vil la pengene strekke langt gjennom ungdomsprosjekter, støtte til spesielt utsatte familier, utdanning for mødre og jenter og andre tiltak når de jobber sammen med lokale myndigheter i Thailand og Kambodsja for å redde barn og ungdom fra skruppelløse oppkjøpere.

Mange med i aksjonen

Det er ikke bare Ekrehagen skole som tar del i denne innsamlingen. Elever ved alle de elleve adventistskolene i Norge går i disse dager rundt med bøsser. I tillegg deltar de lokale menigetene i Syvendedags Adventistsamfunnet i aksjonen, noe de har lang tradisjon for.

I fjorårets høstinnsamling / ADRAs bistandsaksjon, ble det samlet inne nesten 3,4 millioner kroner og vi håper årets prosjekt får enda mer.

Litt om ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) ble etablert i 1984 som en uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA er i dag et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i ca 110 land. ADRA-nettverket bidro i fjor med utviklings- og nødhjelp til en verdi av ca 1 milliard norske kroner. I 1997 ble ADRA gitt generell observatørstatus i Det økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) i FN. (Kilde: adranorge.no)

Noen bilder fra årets aksjon i regi av Ekrehagen skole og Adventkirken i Tromsø

hostainnsamling_kollasj_08.jpg