I skolestyremøtet den 18. februar ble følgende vedtak gjort:

04.08: Planleggingsdag SFO
05.08: Oppstart for barn i SFO
17. og 18.08: Planleggingsdager for lærere
19.08: Skolestart for elevene
Uke 42: Høstferie
18.12: Siste skoledag før jul
SFO er åpen 21.-23. og 28.-30.12.

Dette til orientering i forhold til planlegging av ferie.