Invitasjon til sommeravslutning 2009

Hjertelig velkommen… til feststemt sommeravslutningsprogram i gymsalen på skolen torsdag den 18. juni kl 18.30. Invitasjonen går ut til mamma & pappa, onkel & tante, bestemor & bestefar og andre gode venner. Til slutt en oppfordring fra FAU om at alle familiene tar med seg noe å spise. Maten settes på klasserom G før arrangementet…