5og6gudstj_nov09_small.jpg5. og 6. klasse hadde ansvar for store deler av programmet ved gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø 7. november 2009.

Elevene fikk blant annet lede selve gudstjenesten, være forsangere i lovsangen, synge egne innslag, holde kollektapell og lese tekster fra Bibelen, alt innenfor temaet «Jesus som venn.» Talen var ved menighetens pastor, Tom Angelsen, og du kan høre den som lydfil eller se den som videotale.

Her kan du høre klassen lese tre tekster fra Bibelen

Last ned Flash-player for å høre lydfilen.

To ganger i året deltar klassene i Gudstjenestene i Adventkirken i Tromsø, som forøvrig eier og driver skolen. Det er et mål for opplæringa at elevene skal få muligheten til å være med på planlegging og gjennomføring av gudstjenester, og i et slikt prosjekt er det lett å implementere tverrfaglighet.

Last ned Flash-player for å se bildene.