Vi gleder oss stort, for torsdag den 17. juni kl 18.30 blir det
feststemt sommeravslutningsprogram
i gymsalen på skolen.

Hjertelig velkommen til mamma & pappa,
onkel & tante, bestemor & bestefar og
andre gode venner.

Til slutt en oppfordring fra FAU om at alle
familiene tar med seg noe godt å spise i samsvar
med skolens profil. Maten settes som vanlig
serveringsklar på skolekjøkkenet før arrangementet begynner.

Hilsen lærere og elever ved Ekrehagen