Gudstjeneste om å hjelpe mennesker i nød

Gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø lørdag d. 25. september, satte elevene og lærererne i 5. og 6. trinn sitt preg på. Inspirert av ADRA Norges prosjekt om å bedre helsen for mødre og barn i Etiopia, var temaet for deres bidrag å hjelpe andre. Elevene ledet ut i lovsang, trådte til med godt innøvd akkompagnement på gitar, bass, trommer og synt, kom med kollektappell og leste vers fra Bibelen som understrekte budskapet om å hjelpe mennesker i nød. Viktigheten av å hjelpe andre kom også til uttrykk gjennom dramatiseringer. Les mer, se filmsnutt og bilder fra gudstjenesten.