Årets hjelpeaksjon nærmer seg. Aksjonsdagene er mandag 6. til onsdag 8. september. Skoledagen forskyves slik at dagen startet klokken 13. Elevene har tre skoletimer fram til 15.45 før de får varmmat kl 16.00. Selve innsamlingen vil foregå fra kl 17.00 til senest kl. 20.00, og vi avslutter med boller og kakao på skolen.

SFO for 1-4 klasse vil gå som normalt fra kl 07.45 – 13.00. I praksis vil det si at alle elevene i 1-4 klasse får et SFO-tilbud disse tre dagene uavhengig om de vanligvis har SFO eller ikke.

Som tidligere forventer vi at elevene stiller opp på innsamlingsdagene selv om de vanligvis har trening, musikkøvelser eller andre fritidsaktiviteter som kolliderer. I og med at skoledagen er forskjøvet regnes dette som obligatorisk skolegang.

Det forventes at dere foreldre er med og følger gruppene rundt, men vi har ikke behov for at hver familie bidrar alle dagene. Elever som trenger spesielt sikkerhetsutstyr i bilen (f.eks. barnestol) må ta med eget utstyr på skolen. I utgangspunktet gjelder dette alle barn under 135 cm. Dere finner bl.a. info om dette på Trygg trafikk sin webside. Vi kommer også til å sende ut skjema for bekreftelse på at ditt barn kan være med i bil.

Hjelpeaksjon ’10 fokuserer på Etiopia og bedring av helsetilbud til mødre og barn. En undersøkelse fra Etiopia foretatt i 2009 viser at 25 000 kvinner og 300 000 babyer dør hvert år i forbindelse med barnefødsler. Kun seks prosent av fødslene i Etiopia foregår med kvalifiserte fødselshjelpere.flere barn og unge utnyttes i menneskehandel.

Info om selve aksjonen (kilde: adranorge.no)

I mer enn 80 år har Hjelpeaksjonen bidratt til å vise solidaritet med mennesker i Sør. Hjelpeaksjon ’10 fokuserer på Etiopia. En undersøkelse fra Etiopia foretatt i 2009 viser at 25 000 kvinner og 300 000 babyer dør hvert år i forbindelse med barnefødsler. Kun seks prosent av fødslene i Etiopia foregår med kvalifiserte fødselshjelpere. På verdensbasis dør 530 000 kvinner i forbindelse med svangerskap og fødsler og ytterligere 8 millioner kvinner risikerer varige komplikasjoner. Mange av disse problemene kunne vært unngått med kvalifiserte pleiere. Det ønsker ADRA å gjøre noe med! Ti prosent av pengene som samles inn brukes til katastrofeberedskap og nødhjelp i områder som er rammet av konflikter og katastrofer.