Tirsdag 26. oktober, gjennom et samarbeid mellom Troms fylkeskommune, de videregående skolene i Tromsø, opplæringskontorer og Tromsø kommune ble den første lokale utdanningsmessen arrangert.

Den lokale messen fant sted i Tromsøhallen, og er rettet mot elever på ungdomstrinnet i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune. På messa skulle ungdomsskoleelevene bli bedre kjent med de ulike utdanningsprogrammer som finnes i videregående skole.

På forhånd hadde elevene i UDV-faget fått et innblikk i videregående opplæring. De hadde valgt fire utdanningsprogrammer de skulle undersøke nærmere på messen. Elevene hadde også forberedt spørsmål de skal finne svar på under besøket på messen. Til hjelp til å finne svarene var det lærere og elever fra videregående skoler, lærlinger og representanter fra opplæringskontorene i området. Deformidlet på en spennende, men realistisk måte hva de ulike utdanningsprogrammene er for noe, hvilke krav som stilles og hvilke muligheter de gir.