Nyheter

Foreldre, foresatte og familie er herved invitert til en fargesprakende juleavslutning i skolens gymsal førstkommende tirsdag den 21. desember kl 18.30.

I tråd med temaet for kveldens program, vil alle få anledning til å gi en gave til Kirkens bymisjon allerede ved inngangsdøren.

Til slutt en oppfordring fra FAU om at alle
familiene tar med seg noe godt å spise i samsvar
med skolens profil.. Maten settes som vanlig
serveringsklar på skolekjøkkenet før arrangementet begynner.

Hjertelig velkommen!

Hilsen lærere og elever ved Ekrehagen