Som første privatskole i Norge setter vi nå i gang med Trivselsprogrammet som er et program for økt aktivitet i friminuttene. Det er altså ikke et antimobbeprogram, men det vil supplere skolens øvrige arbeid mot mobbing og for økt aktivitet og trivsel.

Kjetil og Kjartan, godt kjent som humorister i media, er initiativtakere til programmet, og hittil har over 400 grunnskoler blitt meget entusiastiske medlemmer. Bare i Tromsø kommune har 17 skoler blitt med. Vi blir nr 18.

Prosessen settes nå i gang for alvor her ved skolen, og i ukene som kommer vil flere av elevene bli engasjert som trivselsledere med klare ansvarsoppgaver i storefriminuttene.

Det er viktig at også dere som foreldre og foresatte er informert om hva dette går ut på. Derfor setter vi pris på at dere også leser gjennom vedlegget som gir en kortfattet introduksjon til programmet. Om dere ønsker, så må dere gjerne lese mer på denne lenken.

Petter M
Leder for trivselsprogrammet