Skoleruta for 2011-2012 er nå satt.
Det vil komme mindre justeringer og tillegg til ruta, så som temauker/temadager for skolen, eksamener og tentamener og gudstjenester for klassene, men hovedskissen er klar. Her er de viktigste datoene.

18. – 19. aug.: Planleggingsdager for lærerne
22. aug (mandag): Første skoledag for elevene
17. – 21. oktober (uke 42): Høstferie
20. des: Siste skoledag før juleferien (dette er kun en halv dag, så vi slutter tidlig)
2. jan: Planleggingsdag for lærerne, skole og SFO stengt
3. jan: Første skoledag etter juleferien
5. – 9. mars: Vinterferie
2. – 9. april: Påskeferie
19. juni: avslutningsprogram i skolens gymsal (kl. 18.30)
20. juni: Siste skoledag
21. – 22. juni: Planleggingsdager for lærerne

Med vennlig hilsen
Rune Knutsen, rektor