NyheterTL viser tomlene opp!

Etter noen uker med Trivselsprogrammet er det ingen tvil om at aktivitetsnivået i storefriminuttene er mangedoblet. Det er ikke gjennomført noen brukerundersøkelse enda, men forskjellen er  godt synlig ved observasjon. Ideen om at elevvalgte, mobbefrie trivselsledere legger til rette for aktiviteter i friminuttene, er simpelthen genial, og effekten synes å begynne og gjøre seg gjeldende også på Ekrehagen.

TL viser tomlene opp!

Ekrehagen skole sporer allerede gevinst av programmet. Trivselslederne har med stor suksess klart å tilrettelegge for flere ulike aktiviteter for alle aldre med et særlig blikk på de minste og de som måtte gå alene, dette med voksnes tilsyn og støtte.

Etter andres erfaring å dømme, kan «Trivselsprogrammet» bedre elevenes trivsel og læring. I et høringsnotat fra Udir.no understrekes denne sammenhengen:

Fysisk aktivitet har positive effekter både for fysisk og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsutbytte. Det er hentet positive erfaringer om dette gjennom forsøk i grunnskolen. (Kilde: Udir.noLast ned høringsbrevet her)

Full fres i gymsalen

Programmet er også i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Direktoratet slo følgende fast i en omfattende rapport (2008) om fysisk aktivitet:

1) ”Iverksett fysiske/strukturelle skolegårdstiltak i form av økt tilgjengelighet til spill og lek, oppmerking for spill og lek, samt distribusjon av leke- og spillmateriell og utstyr, gjerne i form av aktivitets-kasser” (2008:50)

2) Elevsentrerte arbeidsmåter

3) Sørg for varighet i alle tiltak

Leder for Olweus-programmet, André Baraldsnes, anbefaler Trivselsprogrammet og forteller at deres store undersøkelser viser at ca. 60% av all mobbing skjer i skolegården, og at vakthold fra de voksne og spennende aktiviteter for de unge er to vesentlige faktorer som kan være med å forebygge mobbing. (Kilde: trivselsleder.no).

Interessant nok peker forskning på at det kan være en sammenheng mellom kjedsomhet og mobbing  i skolen (Kilde: Olweus 2000).

Unni Midthassel, leder for Zero og Respekt, har også anbefalt TL-programmet: «Vi opplever at skoler stadig er på leting etter positive aktiviteter som kan forebygge uønsket atferd, deriblant mobbing. Trivselsprogrammet kan derfor anbefales skolene vi kommer i kontakt med.» (Kilde: trivselsleder.no)

Samtidig er Trivselsprogrammets plass tydelig definert; det er et program for økt aktivitet i friminuttet. Trivselsprogrammet er ikke et antimobbe-program. Programmet skal kun supplere det øvrige arbeidet mot mobbing.