Så langt vi vet, er ikke elever eller ansatte ved Ekrehagen skole direkte eller indirekte rammet av tragedien som skjedde i Oslo og på Utøya. Dersom du sitter med opplysninger som vi ikke har, ønsker vi at du tar kontakt med skolen.

Vi vet at mange av skolene i Tromsø er rammet. Tromsø Kommune har oppfordret alle skoler til å markere tragedien i forbindelse med skolestart, noe Ekrehagen skolekommer til å gjøre. Gjennom en slik markering ønsker vi å vise vår sympati med alle de som er rammet. Ettersom vi har elever helt fra 1. til 10. trinn, vil det som gjøres i fellesskap måtte ta særlig hensyn til de yngste elevene.

Tromsø kommune har utarbeidet en ressurs knyttet til krisehåndteringen. Mer informasjon om dette finner du på http://www.tromso.kommune.no/oppfoelging-etter-utoeya.4943394-161061.html

Rune Knutsen

rektor