Nyheter
Elevene i 4. klasse har tatt sykkelprøven. Før de fikk godkjent måtte de ta både en skriftlig og en praktisk prøve. Den skriflige handlet om hva som er påbudt på en sykkel, hvordan oppføre seg i trafikken, skilter,  hjelmbruk etc. Denne klarte alle fint! I tillegg har de jobbet endel med teori i form av et sykkelhefte.
Den praktiske sykkelprøven i skolegården gikk også veldig bra for alle sammen. Vi fikk øve oss mange ganger på de ulike øvelsene i skolegården. Det gikk på å se til siden, rekk ut hånden når man skal forbi en hindring, sykle slalom, gå over gangfelt, sinkesykling på tid, sykle over vippebrett, snu på vei, bremse osv. Vi terpet endel på det å se seg bak/til siden når man skulle forbi hindring. 4.klassingene nå bestått sykkelprøven som anbefales fra Trygg Trafikk. Under kan du se noen bilder av den flotte og flinke gjengen.