Nyheter

5. og 6. klasse har testet ut hvilke krefter som kan pumpes inn i ei flaske ved hjelp av ei sykkelpumpe. De designet sine egne raketter av flasker og prøvde å sende dem til værs. Noen av rakettene fløy høyt, andre langt. Enkelte sprutet vann alle veier eller freste opp jord og søle fra bakken, så de som stod nært fikk seg en dusj. Det var så mye fart i rakettene at det ble vanskelig å få bilde av dem, men vannspruten bak går det an å skimte på noen av bildene. Klassen har gjennom året hatt mange praktiske øvelser i naturfag og viser stor begeistring for denne måten å lære på!