Informasjon om fjernundervisning og hjemmeskole

For tiden får elevene fjernundervisning, med tilrettelagte opplegg fra lærerne. Vi på skolen ønsker tett dialog med dere hjemme for at elevene skal kunne jobbe med skolearbeid på en meningsfull måte. De ulike trinnene har ulike rammer for hjemmeundervisningen. Følg med på e-poster fra kontaktlærerne for å få oversikt over rammene for ditt barn. Sykefravær…