Maria Edvardsen

Lærer

Julie Pedersen Mikkelsen

Lærer

Fredrik Schneider

Lærer

Thea Sofie Pedersen

Lærer

Sissi Bjølgerud

Assistent

Thomas Stavdal

Lærer

Anne-Kari Ingilæ

Lærer

Anne Mai Martinsen

Spesialpedagog

Marcia Biamon

Lærer

Lene Woll

Lærer