Feltdag på myra

Rett bak Ekrehagen skole er det ei myr, ypperlig for feltdag om myra som naturtype. Mandag 28. august boltret 7.-10. trinn seg der hvor de bl.a. undersøkte de ulike myrmattetypene. Været sto dem bi, og det ble en idyllisk naturopplevelse rundt myrvannet. Gruppene måtte fordele arbeidet og samarbeide om å løse oppgavene. Om en uke…