feltdag_aug09.jpgMandag 24. august var 7. til 10. ute i Lyfjorddalen på feltarbeid. Emnet for dagen var «det faste under beina våre».

Spørsmål som: «Hvor går tregrensa?» og «hvilke bergarter finnes i området?» skulle utforskes og besvares. Jorbunnsprofiler ble undersøkt og dokumentert digitalt. Videre tok elevene en nærmere titt på løsmaterialer i fjellet. Jordprøver ble tatt på tre forskjellige høyder, og vegetasjonen skulle beskrives. Undersøkelsene på feltdagen skal munne ut i en feltrapport.

Skyene lå tungt hele denne heller regnfulle dagen, og her er gjengen samlet rett før de tar beina fatt opp den tåkebelagte fjellsiden.

feltdag_fjellet_aug09.jpg