Her er ekrehagen.no med nytt design

Nå kan vi stolt presentere ekrehagen.no i ny drakt etter et par ukers arbeid med omleggingen. Siden er nå satt opp mot Movable type 4. Den gamle websiden med alt av innhold fra de siste fire årene vil ikke bli slettet, men være tilgjengelig via lenkeadresse nederst i det nye designet. En stor fordel med omleggingen er at nå kan alt skje online, hvilket gjør det mulig for mange brukere å publisere stoff. Det vil også bli god oversikt over historikk, søk-muligheter og RSS (Really Simple Syndication) eller Atom-abonnement. Elevarbeid får en egen publiseringsside med de samme mulighetene som hovedsiden.