Onsdag 3. september klokka 20.00 innkalles det til klasseforeldremøte for 9. og 10. på klasserom G.

Saksliste:
1. Valg av klassekontakter
2. Høstinnsamling of foreldregruppnes ansvar
3. Sosiale aktiviteter
4. Gudstjenestedeltakelse
5. Årsplaner og halvårsplaner
6. Skoleruta
7. Vurdering og arbeidsplaner

Alle foreldre/foresatte for 9. og 10. er hjertelig velkommen, og vi ser fram til et godt samarbeid gjennom skoleåret som ligger foran.

Vennlig hilsen lærerteamet i 9. og 10.