Kjære foreldre!

Takk for sist til «gamle» foreldre og velkommen til nye!

Skoleåret 09 /10 er godt i gang, og det er tid for felles foreldremøte.

Vi har felles foreldremøte for hele skolen tirsdag den 1. september kl. 19.00 – 20.30.

Vi møtes i gymsalen og følgende saker tas opp:

  1. Ord for dagen v/ Rune Knutsen
  2. Introduksjon av lærerne
  3. Svineinfluensa v/ Maren Weum
  4. Hjelpeaksjon 2009 – 3 aksjonsdager: Fordeling av sjåfører og biler samt forskyving av skoledagen v/ Anneli?
  5. Timeplan og arbeidsplantid v/ Petter
  6. Valg av FAU-leder og vara
  7. Skoleruta for skoleåret 09/10 + foreldrehåndboken
  8. Eventuelt

Foreldre med barn i SFO møter til en kort orientering umiddelbart etter at felles foreldremøte er slutt v/ Marianne

Vel møtt!!

Vennlig hilsen
Miriam Vikan
rektor