I dag ble månedens verdi presentert av 7. og 8. klasse på felles andakt i gymsalen. Skolen har i år startet med en verdikalender. Vi skal jobbe med én verdi hver måned og i oktober er det respekt som er verdien vi setter fokus på.

Elevene leste tekster fra Bibelen om respekt, og dramatiserte også på en fin måte et eksempel på forskjellen mellom det å vise respekt og å la det være. Etterpå understreket klassen viktigheten av å vise respekt for andres tro, meninger, prestasjoner, eiendeler osv.

I ukene framover vil respekt være tema også i klassene, blant annet i morgenandakter. Rundt omkring på bygget vil det dukke opp plakater som belyser og får fram verdien på forskjellige måter. 7. og 8. klasse og deres lærer skapte en fin og tankevekkende start på det hele. Nå satser vi på at oktober blir en måned hvor Ekrehagen skole preges av respekt.