Skoleruta for neste skoleår er vedtatt. Den vil etterhvert publiseres i sin helhet, men under kan du lese noen av de viktigste datoene, slik at det er mulig å ha oversikt og planlegge i god tid.

6. august              Oppstart SFO

20. august            Skolestart for elever

27. september     Planleggingsdag skole. SFO åpen.

Uke 42                  Høstferie. SFO åpen.

19. desember       Julemusikal i skolens gymsal kl.18.30

20. desember      Siste dag før jul for skole

21. desember       Siste dag før jul for SFO

3. januar               Oppstart elever og SFO

1. februar              Planleggingsdag skole. SFO åpen.

19. juni                  Avslutningsprogram kl.18.30

20. juni                 Siste skoledag