Nyheter

Skolen har hatt gleden av å ta imot den nye DKS-produksjonen Wolum. Dette er et improvisasjons- og musiseringsverksted der elevene får spille improvisert musikk, og der iPad er instrumentet. Opplegget gikk ut på at musikerne jobbet fram ideer sammen med elevene basert på de mulighetene som ligger i teknikken og det digitale verktøyet. På iPadene kan en bruke apper som fungerer som instrumenter, men hvor veien til mestring er mye kortere enn på de tradisjonelle. Instruktørene hjalp til med å finne skalaer som ville passe inn i kompet som de spilte, litt på samme måte som med gode gamle Orff-instrumenter. Dermed var det egentlig bare for elevene å sette i gang og skape musikk. Klassen ble delt slik at to og to elever jobbet på tre stasjoner om gangen. Resten av klassen var lytte- og responsgruppe. For hver gruppe endret musikken seg slik at de fikk spille og lytte til forskjellige uttrykk og sjangere. Siden de ikke brukte tid på å lære instrumentet, kunne fokuset være på samspillet og kommunikasjonen med musikerne underveis. Dermed fikk de oppleve å spille improvisert musikk på en måte som egentlig krever mange års øving. Elevene storkoste seg og det ble mange flotte musikkopplevelser, både for de som spilte og de som lyttet. Under kan du se noen glimt fra hvordan vi hadde det på denne artige dagen.