Nyheter

Sommeren og høsten 2014 ble hele varmeanlegget til Ekrehagen byttet ut. Den ikke alt for effektive elkjelen ble byttet ut, den overslitne sirkulasjojnspumpa trakk sitt siste sukk, og både oljetank og oljefyr ble fjernet. Det gamle anlegget var begynt å svikte på mange fronter. Det slet med å varme opp bygningsmassen, blant annet fordi mange deler var defekte.

5 energibrønner på 180 meter hver ble boret. Ny varmepumpe ble kjøpt inn, og alt ble finurlig skrudd sammen av Energiconsult. 24.august kunne anlegget startes opp for første gang. Elkjele, alle nye rørstrekk samt sirkulasjonspumper fungerte akkurat slik de skulle, og bygningen ble for første gang på riktig lenge skikkelig varm. En annen bonus var at strømforbruket var lavere enn før.

7. oktober ble de nye energibrønnene samt pumpa satt i drift. Resultatet var enestående. Strømforbruket til skolen raste, og temperaturen steg. Nå var også gymsalen hektet på det nye oppvarmingssystemet (tidligere var den varmet opp av panel i taket), og tross at større areal ble varmet opp sank forbruket fra varmtvann og varme med over 50 %. Fra oppstart og til nå har skolen spart nesten 20.000 kWh i strømutgifter. I tillegg kommer besparelser skolen har hatt på innkjøp av olje. Skolen brukte ca. 2000 liter olje pr. år.

Den gamle oljetanken blir gravd opp. På bildet sees også en av energibrønnene, som stikker 180 meter ned i jorda.

Ut fra besparelser som er gjort i månedene energibrønnen har vært aktiv, virker det som Ekrehagen vil spare miljøet og budsjettet for ca. 2000 liter olje og 90.000 kWh hvert eneste år. Det er sannelig kult å være en grønn skole!