9-10-feb2010-lovsang.JPGLørdag (sabbaten) 21. februar var de fleste 9. og 10. klassingene til stede i Adventkirken i Tromsø for å bidra i Gudstjenesten der. Elevene belyste temaet «integritet» gjennom sang og musikk, teknikkstyring, dramatisering og innlegg. Alle elevene er to ganger i året engasjert i å planlegge og gjennomføre deltakelse ved Gudstjenester i Adventkirken i Tromsø som en del av opplæringa. Se bildene her.

Sangene «Heart of Worship», «Sett deg for et hellig mål» og «Lys, Jesus lys» innledet Gudstjenesten der klassen utgjorde både lovsangsteam og musikere på gitar og bass.

To av jentene gjorde en sjarmerende duett med Eva Cassidys «True Colours» og dramagruppa satte fokus på gruppepress og integritet gjennom en selvskrevet sketsj om motepress.

En 10. klassing holdt deretter et 5 minutters innlegg rundt gruppepress der han tok utganspunkt i historien om Daniels tre venner som ble bedt om å tilbe en billedstøtte, men som viste integritet ved å la være. Etter Tom Angelsens tale sang allsangsgruppa «Beautiful saviour» for forsamlingen.

Lydopptak av talen finner du her.

Filmopptak av elevinnlegg og talen finner du her.

Last ned Flash-player for å se bildene.