Felles foreldremøte

Kjære foreldre

Det er felles foreldremøte for hele skolen

tirsdag den 30. august kl. 19.00 – 20.30.

Det er mye som skjer både ved vår skole og i skole-Norge generelt, og det er viktig å holde seg oppdatert. Her er en agendaliste for kvelden: