Kjære foreldre

Det er felles foreldremøte for hele skolen

tirsdag den 30. august kl. 19.00 – 20.30.

Det er mye som skjer både ved vår skole og i skole-Norge generelt, og det er viktig å holde seg oppdatert. Her er en agendaliste for kvelden:

– Ord for dagen

– Introduksjon av lærerne

– Informasjon og nye ting for dette skoleåret

(verdier, varm lunsj, nye lover og regler, elevpermisjoner, oppussing, digitalisering, skolestørrelse, resultater)

– Forventninger til foreldre og rutiner ved skolen

– Elevvurdering – et satsningsområde

– Læringsmiljø – enda et satsingsområde

– Hjelpeaksjon 2011 – 3 aksjonsdager: Fordeling av sjåfører og biler samt forskyving av          skoledagen. Info om ordning ved kjøring

– Valg av FAU-leder og vara

– Skoleruta for skoleåret 11/12 + foreldrehåndboken

– Eventuelt

 

Foreldre med barn i SFO møter til en kort orientering umiddelbart etter at felles foreldremøte er slutt v/ Marianne

Vel møtt!!

Vennlig hilsen

Rune Knutsen

rektor