GudstjenesteNyheter

5. og 6. klasse hadde ansvar for program i Adventkirka 27. oktober. I flere uker hadde de jobbet med et skuespill som tar for seg hele historien om Josef i Det gamle testamentet. Øvinga gav god uttelling, og det ble en suksess.

Siden klassen ikke er så stor, måtte de finne en del spesialløsninger. Persongalleriet i historien er egentlig mye større enn klassen som er bare 15. Derfor ble det en del som måtte ta på seg flere roller, og det ble noen hektiske kostymeskift bak scenen.  Også antallet brødre måtte variere litt fra scene til scene, men dette la nok ikke publikum spesielt merke til.

Et skuespill innebærer mye arbeid, noe elevene har fått merke. Det er replikker, noen også svært lange, som skal læres utenat, det er kostymer som må lages og man skal vite hvor man skal være i forhold til hverandre på scenen. Heldigvis gikk alt strålende og det var god respons i salen.

Nedenfor kan du se noen glimt fra gudstjenesten.