1. – 4. deltok på Gudstjeneste 9. mai 09

1. til 4. trinn deltok på Gudstjeneste med temaet: «Gud, Jesus og Den Hellige Ånd» sabbaten 9. mai 2009. De spilte på instrumenter, sang, leste bibelvers, ledet programmet, ledet ut i bønn, fortalte barnefortelling og ga kollektappell. Med andre ord gjorde klassenes unike bidrag Gudstjenesten levende og livlig for den fullsatte kirkesalen der familie, foreldre…