arbeit_macht_frei_liten.jpg9. og 10. er tilbake fra den ni dager lange temareisen med «Aktive fredsreiser», og det kan trygt sies at de nå er mange sterke inntrykk rikere. Her kan du se noen bilder fra turen, som gikk innom Tyskland, Tsjekkia og Polen med fokus på fredsprosesser, nazismens konsentrasjonsleire, menneskerettigheter, demokrati, kreativitet og kultur. Møtet med konsentrasjonsleirene fikk selv de «tøffeste» til å snufse og felle tårer. Her kan du lese noen av elevenes tanker om turen. Klassen satte etterpå sammen en flott Gudstjeneste i Adventkirken i Tromsø med fredsreiseturen som utgangspunkt. Ekrehagen.no bringer deg bilder og lydopptak fra presentasjonen i Adventkirken (mp3-stream).

Inntrykk fra reisen

En elev skrev dette om reisen:

«Inntrykk… Ja, det er mange av dem. Det synker sakte men sikkert inn, og nå senest i går ble jeg kvalm av å gjøre samfunnsfagleksene om andre verdenskrig. Det holdt med et enkelt bilde og litt tekst.
Det er utrolig alt det som har skjedd. Jeg tror alle har skjønt, bevisst eller ubevisst, det at vi må ta vare på hverandre. Jeg vet ikke om andre merker det, men jeg har blitt litt forandret etter turen. Akkurat en spesifikk ting kan jeg ikke nevne, men sånn generelt egentlig.
Jeg vil anbefale en tur med aktive fredsreiser eller hvite busser til alle. Det gjør noe med deg, og det er en vanvittig meningsfylt og fin tur.»

Her er en annen elevs inntrykk:

«Jeg sitter igjen med så mange inntrykk, det var en helt fantastisk tur med masse følelser. Det er fortsatt ganske uvirkelig, men likevel så virkelig..
Det er så utrolig trist, men samtidig godt å ha sett det vi fikk se og hørt det vi fikk høre. For meg var Lidice og Ravensbrück de verste og beste plassene å besøke; det var siste dagen og historiene vi hadde hørt fra før var virkelig begynt å gå inn på meg. Johannes, reiselederen vår, fortalte om en SS-soldat som hadde tatt luen til en av de små guttene i Ravensbrück og kastet den mot gjerdet. Soldaten beordret gutten til å hente luen, men hvis gutten gikk mot gjerdet ble han skutt og hvis gutten ikke gjorde som soldaten sa, ble han også skutt.
En annen historie som gikk inn på meg, vår historien om en fransk dame som også var fange i Ravensbrück, hun var gravid. Hvis hun fødte barnet i leiren, ble det enten drept eller brukt til forskning. Den franske damen jobbet på et vaskeri i nærheten av leiren, hun fødte barnet der og de andre damene hjalp henne å gjemme han. Da de hvite bussene kom for å hente fanger, ble hun beordret med. Hun ville ikke dra fra barnet, men hun hadde ikke noe valg. Hun kunne ikke bære han forbi soldatene uten at han ble drept. Når hun var kommet nesten ut til bussen, var det en av de andre damene fra vaskeriet som ropte: «Du glemte disse,» og kastet en bylt med klær til henne. Den franske damen tok med seg klærne inn på bussen, der hun knøt de opp å fikk se barnet sitt. Barnet ble hetende Bylt og er nå en gammel mann.»

Mange elever i klassen gir uttrykk for at turen i tillegg var bra for samholdet i klassen. De opplevde å bli bedre kjent med seg selv og sine klassevenner, og de fikk et nytt perspektiv på 2. verdenskrig og menneskeverd både ved å besøke historiske steder og møte med tidsvitnet Johannes Brattlie.

Her kan du høre opptak av presentasjonen i Adventkirken.

Last ned Flash-player for å høre lydfilen.

Historisk bakgrunn

Auschwitz er det tyske navnet på den polske byen Oświęcim. Navnet er tett knyttet til konsentrasjonsleiren Auschwitz, den største tyske nazistiske utryddelsesleir under andre verdenskrig og selve symbolet for nazistenes holocaust.

Auschwitz brukes ofte som samlebetegnelse for:
Auschwitz I, den opprinnelige hovedleiren.
Auschwitz II-Birkenau, som også fungerte som utryddelsesleir, og
Auschwitz III-Monowitz («Bunaleiren»), som var en arbeidsleir der de lagde syntetisk gummi

De enorme anleggene som til sammen utgjorde Auschwitz-leirene, hadde altså to ulike funksjoner. Størstedelen var en rekke tvangsarbeidsleire, mens Birkenau-leiren i tillegg altså inneholdt et stort anlegg for massedrap.

Auschwitz 1 ble opprinnelig bygget som en militærleir, men ble omgjort til en arbeidsleir i 1940. Etter hvert bestod den av 28 bygninger. I gjennomsnitt var det mellom 13.000 og 16.000 fanger i leiren, men antallet kom opp i 20.000 i 1942. Auschwitz 1 var en arbeids leir i motsetning til Auschwitz 2 som var en ren utryddelsesleir. Hver morgen ble fangene ført ut av leiren gjennom porten med de kjente ordene ”Arbeit macht frei”. Det ”frigjørende” arbeidet for det tyske krigsmaskineriet var hardt og risikofylt, og mange døde. Arbeidsdagen var på 12 timer. Ingen vet hvor mange som omkom av sult, utmattelse, tortur og henrettelser. Mange ble sendt rett i gasskamrene uten å bli registrert. Anslagene på hvor mange som omkom og ble drept i de tre leirene Auschwitz 1, Auschwitz 2 (Birkenau) og Auschwitz 3, varierer mellom 1 og 4 millioner mennesker. De aller fleste fangene var jøder, men også sigøynere, homofile, politisk aktive, kristne, kriminelle og nazimotstandere ble satt i konsentrasjonsleire. I Auschwitz 1 ble det i 1942 og 1943 brukt over 20.000 kg cyklon-B i gasskamrene.
Ifølge leirkommandant Rudolf Höss, trengtes det 5-7 kg cyklon-B for å drepe 1500 mennesker. (Wikipedia)

Bildekollasj fra turen

Bildene fra turen tatt av elever.
Bildet fra kirka tatt av Dag Hugstmyr.